Het doet me geen plezier dat ik dit stukje moet schrijven maar het is inderdaad “moeten”, helaas.

Netwerken werkt, elk netwerk; netwerken zijn een belangrijke toegevoegde waarde voor je zakelijke bezigheden, elk netwerk. Dat geldt voor de gratis netwerken zoals wij dat zijn, dat geldt evenzeer voor de betaalde netwerken. Voor de een niet meer of minder dan voor de ander. Zonder uitzondering.

De bedoeling is niet om “omzet te genereren” Niet van Goeiemorgen Limburg, niet van Unizo, niet van VKW, niet van VOKA, niet van Open Coffee, niet van vele anderen. De bedoeling is om contacten te leggen, mensen te leren kennen, en misschien later, als je elkaar hebt leren kennen, zaken doen of elkaar helpen problemen op te lossen. Daar draait netwerken om, niet om omzet genereren of punten scoren binnen de organisatie maar om elkaar te helpen, op welke manier dan ook.

Met onze “Open Coffee” waren we het eerste gratis netwerk in België. Goeiemorgen Limburg is een logisch gevolg daarvan en met ons nog een paar anderen die op dezelfde manier een laagdrempelig gratis netwerk aanbieden aan zelfstandige ondernemers.

Het is niet omdat we gratis en laagdrempelig zijn dat we DUS vanzelfsprekend een visvijver zijn voor andere, betaalde, netwerkorganisaties. Het is ook zeker niet zo dat we om dezelfde reden minder zouden zijn, minderwaardig, minder rendabel.
Ik ben me ervan bewust dat binnen sommige van die organisaties de leden aangespoord worden om te rekruteren. Dat mag, dat kan, op straat, op de markt, op de kermis, deur aan deur,….
Maar dat mag en kan NIET bij ons.
Binnen onze netwerkevents kunnen we dat niet tolereren. Als onze gasten, onze bezoekers, bij ons komen klagen over de agressieve, opdringerige manier van rekruteren door leden van een andere netwerk organisatie dan is er, alweer, een lijn overschreden en moeten we helaas alweer ingrijpen.

Dus, bij deze, vrienden, alle vrienden, rekruteringsgesprekken doe je beter ergens anders, niet bij ons. Iedereen is en blijft bij ons van harte welkom, ook leden van andere betaalde en gratis netwerken, net zoals wij ook naar de andere netwerken gaan maar daar gaan wij geen reclame maken voor onze “Goeiemorgen Limburg”. We gaan daar namens ons individuele zelf, ons eigen bedrijf en onze eigen activiteit. We verwachten van de andere netwerken hetzelfde respect.

Collega Geert Conard heeft succesvolle boeken geschreven en geeft regelmatig door heel het land lezingen over do’s en dont’s binnen netwerken en gaat een stuk op deze site plaatsen over wat nou eigenlijk netwerken is. Zeker niet als verwijt of commentaar of belerend vingertje maar als “tips and trics” over hoe we er allemaal beter op kunnen worden en meer interessante contacten uit onze netwerkactiviteiten kunnen halen.
Want daar gaat het toch om, we willen mensen leren kennen, contacten leggen om op langere termijn onze business te doen groeien, om hulp te vinden voor onze vragen en problemen.

Dat is de essentie van Goeiemorgen Limburg. Niet punten scoren door zoveel mogelijk nieuwe rekruten aan te brengen en dan in de bloemetjes gezet te worden voor onze geweldige inzet voor de organisatie. Want vrienden, het gaat absoluut NIET, NOOIT om de organisatie. Het gaat om ons, om de 650 mensen in Limburg die op (on)regelmatige basis tijd maken voor onze events, tijd maken om elkaar te leren kennen en daar op korte of langere termijn een voordeel mee te doen.
Daarom zijn we gratis, omdat het niet om “onze organisatie” en toch zeker niet om mijn of Geert zijn kassa gaat.
Dat houden we zo.

Bert Oerlemans